LFmask

LFg LaagFrequent geluid maskeersysteem

Op maat gemaakte programmeerbare autonome systemen voor het genereren van maskeergeluid en laagfrequent maskeergeluid.

Naar aanleiding van laagfrequent geluid dat ontstaat als gevolg van bijvoorbeeld pompen, ventilatoren, windmolens, warmtekrachtcentrales of wegverkeer en de moeilijkheid om de bron op te sporen en bronmaatregelen te kunnen nemen is het laagfrequent maskeersysteem ontwikkeld. Dit systeem maskeert lawaai met aangenaam geluid, ter voorkoming van geluidhinder.

Een aantal mensen is gevoelig voor laagfrequent geluid (ca 2,5 % volgens de stichting LFg). Omdat het bevoegd gezag het A-gewogen geluid toetst (zoals het hoort volgens de wet geluidhinder), wordt laagfrequent geluid niet zwaar meegewogen. Mensen die door laagfrequent geluid gehinderd worden, genieten dus niet zo’n goede wettelijke bescherming, daarnaast lukt het vaak niet de stoorbron te vinden, waardoor het nemen van bronmaatregelen onmogelijk is. Een aantal van deze mensen kan geholpen worden met een “ontvangermaatregel”, het laagfrequent maskeersysteem.

Het systeem is door de akoestisch adviseur volledig programmeerbaar en aanpasbaar aan het hinderspectrum, de gebruiker/gehinderde heeft vooraf configureerbare instelmogelijkheden ter beschikking.

Het laagfrequent geluid maskeersysteem is genomineerd voor de MKB Innovatie Top 100.